Kerk Foudgum
 
Mariakerkfoudgum.nl
 

 


Stichting Alde Fryske Tsjerken.

Doel van de stichting.

Om te voorkomen dat er in de toekomst nog meer kerkgebouwen verdwijnen, neemt de Stichting Alde Fryske Tsjerken in bijzondere gevallen (Rijksmonumentale) kerken over van een kerkelijke gemeente. Met het gebouw worden ook alle bij de kerk horende zaken overgenomen, zoals orgel, preekstoel, avondmaalsvoorwerpen e.d. Dat vergt een grote inspanning van Stichtingsbetuur en geldverstrekkers.

Samen met u.
Jaarlijks is er ongeveer Ä 500.000,- nodig, het grootste deel voor restauraties en onderhoud. Van de restauraties die onder subsidieregelingen vallen, wordt 65% betaald door de overheid. De overige 35% is voor rekening van de Stichting. Het geld wordt bijeengebracht door bijdragen, giften, legaten, het werven van fondsen en via onze donateurs. Op dit moment heeft de Stichting ca. 3300 donateurs.

De kerntaken.
....zijn het in goede bouwkundige staat brengen (restaureren) van de kerken die in bezit zijn van de Stichting en deze te onderhouden. In de meeste gevallen krijgen ze ook weer een maatschappelijke functie.

Daarnaast organiseert de Stichting culturele en commerciŽle activiteiten. Om de interesse voor de cultuur en het gebruik van deze monumenten te bevorderen.

Voor elk kerkgebouw is een Plaatselijke Commissie benoemd, die belast is met het toezicht en het beheer. Zij zorgt voor openstelling voor toeristen en donateurs, kleine reparaties, verhuur e.d.

Momenteel bezit de Stichting Alde Fryske Tsjerken 38 kerkgebouwen en 1 klokkenstoel.

De organisatiestructuur:
* Het Dagelijks Bestuur bestaat uit 6 leden.
* Algemeen Bestuur van 15 personen, waaronder de DB-leden.
* Een bureau met een viertal medewerkers, die allen in deeltijd werken.
* Plaatselijke Commissies, die het beheer en gebruik van de kerkgebouwen regelen.
* Diverse commissies, zoals Excursie- en de Redactiecommissie van de Keppelstok.

Kerk Foudgum