Kerk Foudgum
 
Mariakerkfoudgum.nl
 

 

Predikanten Foudgum RaardPredikanten:

Johannes Wisop

R.k. priester te Bornwird
1567 als reform. predikant gevlucht

Hermanus Colenus
Predikant te Bernwirt e.a.
1595 vertrokken naar Brantgum en Engelum

Johannes Johannis
1597 gekomen
1599 vertrokken naar Balk

Johannes B. Ens
1610 gekomen als kandidaat
1622 vertrokken naar Welsrijp e.a.

Cornelii Viglius (Wigle Kornelis) 1600-1657
1623 gekomen
1628 vertrokken naar Marrum e.a.
Wegens zijn talrijk gezin (hij had 11 kinderen, waaronder 7 zonen) werd den 18 Maart 1637 hem een jaarlijksche toelage van 110 Gld. geaccordeerd.

Duco Pierrii (Doekle Piers)
1628 gekomen
1661 overleden

Petrus Nauta
1663 gekomen als kandidaat

1689 vertrokken

Ubbas Ludinga
1689 gekomen van Hiaure-Bornwird
1701 overleden

Its Altinga
1702 gekomen als kandidaat
1719 overleden
In het middenpad liggen de zerken van ds. Altinga: Ao 1720 den 10 ian: is in den Heere gerust de eerw: godz: en welgeleerde do Yteus Altinga in leeven getrou bedienaar des Goddelicken woords tot Foudgum en Raard oud in syn 51ste jaar ende leit alhier begraaven en van zijn echtgenote: Den 27en may 1722 is in den Heere gesturven en den 3den iuny hier begraven de eerwaarden deugdsame Doetje Vryenburg wedue van de eerwaarde ende welgeleerde dns Yteus Altinga in leeve predikant tot Foudgum en Raerd oudt een en veertig iaar

Johannes L.E. Colerus 1679-1767
1721 gekomen als kandidaat
1733 vertrokken naar Wanswerd e.a.
In de toren hangt een klok uit 1732 waar de naam van ds. Colerus op vermeld staat.
Ds. Colerus was gehuwd met Titie van Kleffens. Hij is begraven in Raard. De grafsteen ligt in de Raarder kerk: den 20 juni 1767 stierf den eerwaarde heer ds Johannes Leopoldus Emanuel Colerus in leven eerst predikant in deese gemeente en laest te Burgwerd, Higtum en Hartwerd in den ouderdom van 87 jaren en 6 maanden ende leit alhier begraven. Zijn vrouw en 4 kinderen, van 8, 16, 19 en 25 jaar, zijn ook in Raard begraven. 

Nicolaus Balk
1733 gekomen als kandidaat

1740 vertrokken naar Hempens

Gerardus Piekenbroek
1740 gekomen als kandidaat

1742 vertrokken naar Batavia (Oost IndiŽ)

Berthodus Folperus Bornaeus
1742 gekomen als kandidaat

1758 vertrokken naar Ternaard

Theodorus Schiere
1733-1803

1759 gekomen als kandidaat
1767 vertrokken naar Tzum
In het middenpad ligt de zerk van de echtgenote van ds. Schiere: Anno 1764 den 18 geb: is overleeden in het 30ste iaar haares ouderdoms iuffr Gesina Wiardi huisvrouw van do Theodorus Schiere predicant te Foudgum en Raard en leit hier begraven.
Zij is 15 dagen na de geboorte van dochter Gesina Cornelia Schiere overleden. 


Franciscus Bavius 1723-1819
1767 gekomen van Latijnse School Leeuwarden
1814 emeritus

Arnoldus van Dijk
1815 gekomen als kandidaat

1821 vertrokken naar Boornbergum e.a.

Hemmo W. Haselhoff
1821 gekomen van Schiermonnikoog

1822 vertrokken naar Engelbert

David B. Mackay
1822 gekomen als kandidaat

1825 vertrokken naar Stavoren

Jan R. van Eerde
1826 gekomen als kandidaat
1827 vertrokken naar Obergum

Henricus Penninga
1827 gekomen als kandidaat
1829 overleden (24 jaar oud)

Joachim van der Zwaag
1830 gekomen als kandidaat

1841 vertrokken naar Koekange

Ulbertus M. Bokma-de Boer
1842 gekomen als kandidaat
1844 vertrokken
Vader van Sjoukje Maria Diderika (Nienke van Hichtum).

Johannes Cannegieter Rzn.
1845 gekomen als kandidaat
1855 vertrokken naar Tzummarum

Nicolaas J. Lankhorst
1855 gekomen als kandidaat

1858 vertrokken naar Workum

Francois HaverSchmidt
1859 gekomen als kandidaat

1862 vertrokken naar Den Helder

Theodorus H. van Dolder
1863 gekomen als kandidaat

1869 vertrokken naar Gerkesklooster

Sjoerd R. de Boer
1870 gekomen als kandidaat

1872 vertrokken naar Toenga e.a.

Bernardus H. Belgraver
1873 gekomen als kandidaat
1876 vertrokken naar Rekkum

Hendrik J. Eisveld-de Wit
1877 gekomen als kandidaat

1880 vertrokken naar Middelie

Arend J. Seulijn
1894 gekomen als kandidaat

1897 vertrokken naar Aagtekerke (Zld)

Fonger de Haan
1900 gekomen als kandidaat
1903 vertrokken naar Tjerkgaast e.a.

Jille Visser
1903 gekomen als kandidaat
1910 vertrokken naar Exmorra e.a.

Jacob A. Steenbeek
1910 gekomen als kandidaat
1917 vertrokken Opende

Pieter Beijer
1918 gekomen van Rottevalle

1926 vertrokken naar Overschild

Bernardus Scholtens
1926 gekomen van Stavoren

1937 emeritus
Ds. Scholtens ligt in Foudgum begraven.

Jacobus (Koos) van Leusden
1938 gekomen als kandidaat

1944 vertrokken naar Burgwerd

Carl D. Israel
1944 gekomen als kandidaat
1947 vertrokken naar Achlum

Willem H. van den Berg
1948 gekomen als kandidaat

1962 emeritus

Jan J. Winckel
1963 gekomen van Vorchten

1968 vertrokken naar Exloermond

Rimmert van der Kooi
1971 bevestigd als hulppredikant

1974 emeritus

Marinus den Dekker
1974 combinatie met Hantum e.a.

1978 vertrokken naar Koudum

Hendrik Teeuwen
1979 gekomen als kandidaat, combinatie met Hantum
1984 vertrokken naar Angerlo

Gerrit Bilker
1986 gekomen door federatie
1987 emeritus

Gustaaf H. Labooy en Klarine D. Labooy-Koole
1992 gekomen als kandidaten
1998 vertrokken naar Hoek van Holland

Jacobus P. Boomsma
2003 gekomen als kandidaat, combinatie met Hantum
2010 vertrokken naar Koudum

Kerk Foudgum