Kerk Foudgum
 
Mariakerkfoudgum.nl
 


Orgel.

Op de nog altoos lege 'kraak' werd in 1924 een zg. kabinetorgel geplaatst door de Fa. Bakker en Timmenga uit Leeuwarden. Het orgel was afkomstig uit de Vrije Evangelische Gemeente te Leeuwarden; in 1920 werd het door de Fa. Bakker en Timmenga ingeruild.

Het instrument oogt als een kabinet, maar bij het openen van de kastdeuren, die tijdens de restauratie in 1989 opnieuw werden aangebracht, wordt het orgelfront zichtbaar: drie pijpvelden met verguld giet-lofwerk. Ook de stijlen tussen de velden zijn versierd. Bij de restauratie bleef de gewijzigde klaviatuur en registratuur gehandhaafd. De stemmen zijn veelal gehalveerd in bas en discant hetgeen de mogelijkheden verhoogd. De dispositie luidt: Fluits travers 16 vt disc., prestant 8vt disc., holpijp 8 vt bas en disc., viola 8 vt disc., prestant 4 vt bas en disc., fluit 4 vt bas en disc., octaaf 2 vt bas en disc., siftlet 1 vt, bas, terts 1 3/5 vt disc.
 
In het boek 'Vijf eeuwen Friese orgelbouw' van Jan Jongepier, Friese Pers Boekerij, Leeuwarden 2004, staat op blz. 37 het volgende geschreven:
"Het orgel in de kerk van Foudgum (...) is afkomstig uit de vrije evangelische kerk te Leeuwarden en werd na de bouw van een nieuw orgel aldaar aan de kerk van Foudgum verkocht. Dankzij onderzoek door de organist Thijs Kramer naar de levensloop van de organist en componist Cor Kint is bekend geworden dat in de vrije evangelische kerk te Leeuwarden in 1909 het voormalige orgel uit de doopsgezinde kerk van Enkhuizen werd geplaatst. Het kabinetorgel van Foudgum zou daarmee zijn anonimiteit verliezen, want het Enkhuizer orgel was een kabinetorgel van de Amsterdamse orgelmaker J.E. Hageman die in 1782 overleed. De disposities komen verrassend overeen".Kerk Foudgum