Kerk Foudgum
 
Mariakerkfoudgum.nl
 
Voor gebruik en verhuur kerk:
Tjallie Boersma
De Terp 12
9154 BC Foudgum
Tel. 0519-571882
frederikentjallie@hetnet.nl


Voor vragen en opmerkingen over deze site:
Grytsje Tania
F. Haverschmidtwei 6
9154 BA Foudgum
Tel. 0519-296736
grytsjetania@kpnmail.nl

Kerk Foudgum