Kerk Foudgum
 
Mariakerkfoudgum.nl
 De plaatselijk Commissie Foudgum (PCF), bestaande uit:

Jan de Jong, voorzitter
Tjallie Boersma, secretaresse
Grytsje Tania, penningmeester
Atsje Kingma
Conny Möricke

is actief sinds de overdracht van de Mariakerk aan de St. Alde Fryske Tsjerken in mei 2007.

De PCF exploiteert namens de St.AFT het kerkgebouw. Het doel is om het gebruik van de kerk zoveel mogelijk te stimuleren. Naast de kerk-, trouw- en rouwdiensten, kan het kerkje ook voor andere activiteiten gehuurd worden. Hierbij kan gedacht worden aan een vergadering, een jubileumfeestje, een concert o.i.d.

Voor mogelijkheden van gebruik en huur van de kerk kan contact opgenomen worden met Tjallie Boersma, tel. 0519-571882 of frederikentjallie@hetnet.nl


Kerk Foudgum